Zajęcia artystyczne dla małych dzieci z opiekunami

Dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności manualnych, sprzyjających twórczemu myśleniu, wspólna zabawa i budowanie więzi między dzieckiem a rodzicem, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez środki artystyczne, obcowanie z różnego rodzaju materiałami plastycznymi  (wykorzystywanie materiałów odnawialnych), co sprzyja rozbudzeniu potrzeby tworzenia i uwrażliwia na piękno. Prowadząca: Iwona Kopeć, która
od wielu lat prowadzi zajęcia artystyczne i kreatywne dla dzieci w różnym wieku.


Wstęp Wstęp płatny
Kategoria Artystyczne