Samoobrona dla kobiet

Zajęcia dla dorosłych. Combat Self Defense  - system dźwigni obezwładniających stosowany w zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego. Nauka koncentracji, poprawa sprawności fizycznej, opanowanie emocji w sytuacji zagrożenia. Jerzy Guttkowski, instruktor samoobrony, od 35 lat posiadacz 6 Dan w Karate Shotokan. Świadomy tego, iż dopiero po takim czasie posiadł wystarczającą wiedzę , aby przekazywać ją innym.Pierwsze kroki stawiał na polskim gruncie, następnie liczne wjazdy na seminaria i egzaminy oraz kontakty z takimi mistrzami jak: H. NISHIYAMA, H. OCHI, K.ENOEDA, H.SHIRAI, I.JORGA.


 


 


Wstęp Wstęp płatny
Kategoria Ruchowe