Karate dla dzieci

Karate Shotokan dla dzieci w wieku od 7 lat. Zajęcia mające na celu poszerzenie i pogłębienie sprawności fizycznej, nauka samoobrony, ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Prowadzący: Jerzy Guttkowski, instruktor samoobrony, od 35 lat posiadacz 6 Dan w Karate Shotokan. Świadomy tego, iż dopiero po takim czasie posiadł wystarczającą wiedzę , aby przekazywać ją innym. Pierwsze kroki stawiał na polskim gruncie, następnie liczne wjazdy na seminaria i egzaminy oraz kontakty z takimi mistrzami jak: H. NISHIYAMA, H. OCHI, K.ENOEDA, H.SHIRAI, I.JORGA.


Wstęp Wstęp płatny
Kategoria Ruchowe